6 สิงหาคม 2562 สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนส่อเสี่ยงสูญพันธุ์ครั้งใหญ่

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/1630658

นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสวนสัตว์ และสัตว์ป่าเมืองไลบ์นิทซ์ ในกรุงเบอร์ลิน แห่งประเทศเยอรมนี ได้วิจัยการตอบสนองแบบปรับตัวในหมู่สัตว์หายาก หรือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงการคงอยู่ของประชากร ผลวิจัยบ่งชี้ว่าแม้แต่นกทั่วไปก็ไม่สามารถปรับตัวได้เร็วพอที่จะทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว และสัตว์เหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เป็นไปได้ว่าสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ อาจกำลังดิ้นรนมากขึ้นโดยเฉพาะนกหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นักวิจัยหวังว่าการวิเคราะห์นี้จะกระตุ้นงานวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของประชากรสัตว์ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อหาหนทางอนุรักษ์ด้วยวิธีที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามการวิจัย ล่าสุดนี้ชี้ให้เห็นว่า 1 ล้านสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์.